Захтев ЈКСП „Морава“ Лапово за давање сагласности на Ценовник – август 2023. године