Захтев ЈКСП „Морава“ Лапово за давање сагласности на Ценовник бр. 40-1 од 11. 1. 2023. године.