Листа вредновања и рангирања програма удружења према конкурсу расписаном за 2023. годину