Листа вредновања и рангирања програма удружења према конкурсу расписаном за 2022. годину