Записници о раду ОИК Лапово

Записник са 1. седнице (16 downloads)
Записник са 2. седнице (6 downloads)
Записник са 3. седнице (6 downloads)
Записник са 4. седнице (8 downloads)
Записник са 5. седнице (5 downloads)
Записник са 6. седнице (5 downloads)
Записник са 7. седнице (4 downloads)
Записник са 8. седнице (8 downloads)
Записник са 9. седнице (19 downloads)
Записник са 10. седнице (5 downloads)
Записник са 11. седнице (3 downloads)
Записник са 12. седнице (7 downloads)
Записник са 13. седнице (4 downloads)
Записник са 14. седнице (2 downloads)
Записник са 15. седнице - избори за народне посланике (3 downloads)
Записник са 15. седнице - председнички избори (2 downloads)
Записник са 16. седнице - избори за народне посланике (2 downloads)
Записник са 16. седнице - председнички избори (3 downloads)
Записник са 17. седнице - председнички избори (2 downloads)
Записник са 18. седнице (1 download)
Записник са 19. седнице (1 download)
Записник са 20. седнице (2 downloads)
Записник са 21. седнице (2 downloads)