ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2028. ГОДИНЕ