Посета међународном пољопривредном сајму у Новом Саду