Јавни позив за достављање пријава за чланство у форуму за праћење примене ЛАП општине Лапово