Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ОПШТИНУ ЛАПОВО

Извештај о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Етички кодекс понашања функционера општине Лапово

 

Форум за праћење примене ЛАП-а (2022. година)

Јавни позив за достављање пријава за чланство у Форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Други јавни позив за достављање пријава за чланство у Форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Образац пријаве за чланство у Форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Решење о именовању привремених чланова Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Решење о избору председника Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Пословник Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Извештај о праћењу примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

 

Форум за праћење примене ЛАП-а (2023. година)

Решење о образовању Комисије за избор чланова Форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Правилник о условима, критеријумима и поступку спровођења Јавног конкурса за избор чланова Форума за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана општине Лапово