February 7, 2023

Јавни позив за прикупљање података о потенцијалним инвестиционим локацијама

January 17, 2023

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

January 17, 2023

Захтев ЈКСП „Морава“ Лапово за давање сагласности на Ценовник бр. 40-1 од 11. 1. 2023. године.

December 28, 2022

Захтев FCC за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

December 22, 2022

Обједињена процедура – локацијски услови

December 19, 2022

Интерни конкурс

December 16, 2022

Решења о додели стипендија 2022-2023

December 15, 2022

Достава Огласа о јавном увиду и ПДР брза саобрацајница за KГ

December 13, 2022

22. седница Скупштине општине заказана за 15. 12. 2022. године