November 18, 2022

Предлог ранг листе за доделу стипендија

November 8, 2022

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину

November 8, 2022

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Лапово

October 31, 2022

Конкурс за стипендије 2022

October 31, 2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за домаћинства

October 11, 2022

Коначна листа изабраних крајњих корисника

September 27, 2022

Предлог коначне листе изабраних крајњих корисника

September 26, 2022

Јавни позив за увид у посебан бирачки списак националних мањина

September 22, 2022

Објава огласа за рани јавни увид ПДР Kомунална зона у Лапову