Јавне расправе и конкурси

January 17, 2023

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

January 17, 2023

Захтев ЈКСП „Морава“ Лапово за давање сагласности на Ценовник бр. 40-1 од 11. 1. 2023. године.

December 28, 2022

Захтев FCC за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

December 19, 2022

Интерни конкурс

December 16, 2022

Решења о додели стипендија 2022-2023

December 15, 2022

Достава Огласа о јавном увиду и ПДР брза саобрацајница за KГ

December 9, 2022

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Лапово за 2023. годину

November 21, 2022

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Одлуке о буџету општине Лапово за 2023. годину

November 18, 2022

Предлог ранг листе за доделу стипендија