Category : Јавне расправе и конкурси

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине

Read More

На основу чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса

Read More