September 27, 2022

Предлог коначне листе изабраних крајњих корисника

September 26, 2022

Јавни позив за увид у посебан бирачки списак националних мањина

September 22, 2022

Објава огласа за рани јавни увид ПДР Kомунална зона у Лапову

September 22, 2022

Објава огласа за јавни увид Просторног плана Општине Лапово

September 21, 2022

Коначан списак изабраних пописивача

September 19, 2022

Захтев за давање сагласности на Ценовник комуналних услуга ЈКСП “МОРАВА” Лапово

September 12, 2022

Обавештење о израђеном нацрту интегрисане дозволе – FCC EKO

September 9, 2022

Прелиминарна листа изабраних крајњих корисника по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације

August 29, 2022

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку