ЕВИДЕНАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Буџетски портал је иновативан систем електронског извештавања за грађане, скупштину Општине о локалном буџету, буџетским актима, капиталним пројектима и правним оквирима.

Модули/секције портала пружају информације о текућим остварењима/извршењима буџета по различитим критеријумима - приказ остварених прихода и примања, извршених расхода и издатака, актима - одлуке о буџету, ребаланси, завршни рачуни, ревизорски извештаји, актуелностима о буџетским догађајима.