Вести

Jавни оглас о спровођењу јавног надметања за отуђење непокретности у јавној својини општине

На основу члана 17. и 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС”, бр.16/2018, 79/2023) , члана 8. и 9. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово” бр.19/21) и Одлуком о покретању поступка отуђења непокретности јавним надметањем из јавне својине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 6/2024), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 10. јуна 2024. године, објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

 

Образац пријаве са изјавом- предузетници

Образац пријаве са изјавом- физичка лица

Образац пријаве са изјавом- правна лица

 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *