Јавна расправа о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину