ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ

Набавка услуге мобилне телефоније 0010/2022

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији трга у Лапову 0009/2022

Реконструкција трга у Лапову 0008/2022

Набавка електричне енергије за потребе објеката општине Лапово и уличне расвете у Лапову 0002/2022

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Дома здравља у Лапову 0002/2022