Javne rasprave, uvidi i konkursi

Lista vrednovanja i rangiranja programa udruženja prema I konkursu raspisanom

Na osnovu člana 11. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa („Sl.glasnik opštine...

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik...

JAVNI KONKURS za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine

Na osnovu čl. 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju...

REŠENJE o imenovanju članova Komisije za vrednovanje projekata u oblasti

Na osnovu Rang liste prijavljenih kandidata broj 06-008/24-III od 25.03.2024. godine, a u skladu sa članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima...

INTERNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mestau Opštinskoj upravi

Na osnovu čl. 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srbije” br...

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za

Na osnovu člana 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 92/23), čl. 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za...

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Lapovo za

Izveštaj o budžetskim konsultacijama Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Lapovo za 2024. godinu NACRT Odluke o...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta...

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI 2022

Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela – za domaćinstva Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela  – za...

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih...

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za

Opština Lapovo poziva sve građane, udruženja, privredne subjekte, stručnu i ostalu javnost da dostave svoje predloge, sugestije i mišljenja na Nacrt...

Interni konkurs

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta...
  • 1
  • 2