Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2023/2024. годину