Јавна расправа о Нацрту локалног плана управљања отпадом на територији општине Лапово за период од 2024-2033