ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ РАДА ДЕЛОКРУГА ОПШТИНЕ

Надлежности органа општине утврђене су следећим прописима: