Надлежности органа општине утврђене су следећим прописима: