ЈАВНА РАСПРАВА о нацрту Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац

ЈАВНА РАСПРАВА о нацрту Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац

У складу са Одлуком о јавној расправи („Службени гласник општине Лапово“ бр. 10/2019) Општинско веће Општине Лапово обавештава јавност да спроводи ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац. Програм јавне расправе:Програм јавне расправе о нацрту Стратегије урбаног развоја Стратегија развоја урбаног подручја града Крагујевца […]

Read More
 ОБАВЕШТЕЊЕ: Обуставља се пријем пријава крајњих корисника (домаћинстава) на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Лапово за 2023. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ: Обуставља се пријем пријава крајњих корисника (домаћинстава) на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Лапово за 2023. годину

Обуставља се пријем пријава крајњих корисника (домаћинстава) на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Лапово за 2023. годину број 020-136/23-III од 02. октобра 2023. године због утрошка финансијских средстава намењених за суфинансирање мера енергетске санације  у 2023. години на територији општине Лапово. Званично обавештење можете преузети овде.

Read More
 Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе општине Лапово

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе општине Лапово

Општинско веће општине Лапово,  на седници оджаној дана  20. октобра 2023. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе општине Лапово. Изјава потребна за пријаву на конкурс.

Read More
 Извештај о мерењу нивоа буке на територији општине Лапово

Извештај о мерењу нивоа буке на територији општине Лапово

На основу уговора бр.95/23-ИЗЈ3 Крагујевац и бр.401 -/319/2023- IV Општинске управе општинеЛапово, је извршено мерење нивоа буке у животоној средини на територији општине Лапово, екипаИнститута за јавно здравье Крагуевац је захтевани посао извршила од 5. до 6.10.2023. године назадатим мерним местима. Извештај о мерењу нивоа буке на територији општине Лапово.

Read More
 Предлог ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија

Предлог ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија

На основу чл. 15., чл .17. и чл. 20. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената са територије општине Лапово (Сл.гласник општине Лапово бр.15/2020 и 15/2022), Решења о образовању Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима бр. 020-166/23-III од 20.10.2023. године и расписаног Конкурса за доделу ученичких стипендија за школску 2023/2024. годину бр. 67-1/23- […]

Read More
 Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга и анекс уговор

Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга и анекс уговор

Чланом 28. Закона о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) прописано је да Одлуку о промени цене комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Општина Лапово објављује Захтев привредног друштва „ФЦЦ ВРБАК“ ДОО Лапово за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга и […]

Read More
 Јавни позив за остваривање права на подстицаје по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2023. години на подручју општине Лапово

Јавни позив за остваривање права на подстицаје по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2023. години на подручју општине Лапово

На основу члана 69. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово, бр. 2/19), члана 6. Одлуке о буџету општине Лапово за 2023. годину и сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 000347944 2023 14840 007 000 000 001 од 10.11.2023. године, а у вези члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени […]

Read More