Дом здравља у Лапову, чији је оснивач Министарство здравља Републике Србије, је установа у којој се обавља здравствена делатност на примарном нивоу, која обухвата здравствену заштиту, унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију. Своје услуге Дом здравља пружа током 24 часа, редовним радом по сменама, док је током ноћи и викенда организовано дежурство ради обављања непрекидне здравствене заштите у циљу пружања неодложне хитне медицинске помоћи.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности контроле стручног рада у Дому здравља се организују следеће организационе јединице, чиме су дефинисане и услуге које ова установа пружа:

  1. Служба за здравствену заштиту жена, деце и школске омладине, поливалентну патронажу, лабораторијску дијагностику и дечју превентивну стоматологију,
  2. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и здравствену негу, и општу стоматологију,
  3. 3. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

Дом здравља се налази на једној локацији, са два објекта, без истурених амбуланти.

Уредбом о плану мреже здравствених установа Србије, 1998. године, утврђено је да Дом здравља Лапово треба да буде самостална здравствена установа за пружање здравствених услуга становништву општине Лапово.

            У 2022. години врши се реконструкција Дома здравља. Реконструкција Дома здравља у Лапову обухватиће комплетно уређење објекта унутра и споља, укључујући све врсте инсталација (водоводне, канализационе, струјне, грејне), термоизолацију, замену столарије, фасаде и крова. На овај начин Лапово ће добити потпуно нов и функционалан објекат, спреман да пружа превентивне, дијагностичке и терапеутске здравствене услуге. Пројекат је вредан око 180 милиона динара и финансира га Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Реконструкција се врши фазно, како би све службе несметано функционисале.

            Пре ове реконструкције, Дом здравља опремљен је савременим рентген апаратом и санитетским возилом.

 

Адреса: ул. Иве Андрића, бр. 9,

Контакт: 034/853911

Email: dzlapovo@gmail.com