Борба против корупције

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ОПШТИНУ ЛАПОВО

Извештај о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Етички кодекс понашања функционера општине Лапово

Форум за праћење примене ЛАП-а (2022. година)

Јавни позив за достављање пријава за чланство у Форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Други јавни позив за достављање пријава за чланство у Форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Образац пријаве за чланство у Форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Решење о именовању привремених чланова Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Решење о избору председника Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Пословник Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Извештај о праћењу примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Форум за праћење примене ЛАП-а (2023. година)

Решење о образовању Комисије за избор чланова Форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Правилник о условима, критеријумима и поступку спровођења Јавног конкурса за избор чланова Форума за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Пословник Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Јавни позив за достављање пријава за чланство у форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово

Други јавни позив за достављање пријава за чланство у форуму за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово