Општина Лапово

Његошева 18, 34220 Лапово
Тел: 034/853-159
Емаил: office@lapovo.ls.gov.rs

  Председник општине

  Бобан Миличић

  Заменик председника општине

  Марко Вељковић

  Помоћник председника општине

  Милан Крстић

  Кабинет председника општине

  Милица Станковић

  Председница Скупштине општине

  Мирела Раденковић  и

  Заменик председника скупштине општине

  Радосав Павловић

  Секретар Скупштине општине

  Сузана Јанићијевић и Мирјана Петковић – шеф Одсека за скупштинске послове

  Начелник Општинске управе

  Никола Несторовић

  Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

  Зорица Миличић – руководилац Одељења,

  Нада Јовановић – матичар

  Татјана Милетић - извршилац за послове управљања људским ресурсима

  ПисарницаОдељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

  Весна Стојановић - извршилац за унос података у бирачки списак и архивар и Валентина Милошевић - извршилац за послове пријемне канцеларије и рад са странкама

  Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове

  Момчило Петровић - руководилац Одељења

  Весна Голубовић - извршилац за урбанизам, стамбено-комуналне послове и послове озакоњења


  Светлана Велисављевић  и Милица Исаковић - извршиоци за имовинско-правне послове, озакоњење објеката и послове управљања имовином

  Одсек за инспекцијске послове

  Марина Спасојевић - шеф Одсека, комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине
  Славица Драгутиновић -  грађевински инспектор
  Милош Жугић - просветни инспектор 

  Одељење за буџет, привреду и финансије

  Иван Гајић - руководилац Одељења
  Срђан Голубовић - извршилац за послове из области пољопривреде, матичне евиденције у сточарству, одбране и заштите

  Злата Ивковић - извршилац за послове књиговодства и ликвидатор
  Моника Симеуновић - извршилац за послове књиговодства и повереник за избегла и расељена лица
  Зоран Станојевић - извршилац за послове благајне и финансијско-материјалне послове

  Дејан Стајковић - извршилац за послове јавних набавки

  Марко Рајић - извршилац за послове локалног економског развоја, канцеларије за младе и послове у области туризма, трговине, угоститељства и занатства

  Одсек за послове локалне пореске администрације

  Олгица Чучковић - шеф Одсека
  Зорица Петковић - извршилац администратор за утврђивање локалних изворних прихода