Заменик секретара скупштине

Дејан Стајковић

Дејан Стајковић, рођен 26. априла 1981. године, је дипломирани правник. Након завршене Друге крагујевачке гимназије, своје академске вештине усавршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. Кроз своју каријеру, Дејан је стицао  искуство у области јавне управе и права.

Своју професионалну каријеру започео је као службеник за опште правне послове у ЈКСП “Морава” Лапово. Након тога, прешао је у Општину Лапово где је радио као службеник за управљање имовином на реализацији пројекта Excange 5, показујући своју способност да ефикасно управља пројектима од великог значаја. Као извршилац за послове јавних набавки, Дејан је показао своју вештину у правним процедурама и поступцима јавних набавки.

Данас, Дејан Стајковић обавља функцију заменика секретара Скупштине општине Лапово, где својим знањем, вештинама и искуством доприноси ефикасном функционисању локалне самоуправе. Са својим интегритетом, стручношћу и посвећеношћу послу, Дејан наставља да доприноси развоју заједнице и остварује позитивне промене у локалној самоуправи.

Контакт информације

Телефон

034/853-516

E-mail

dejan.stajkovic@lapovo.ls.gov.rs

Радно време

Пон - Пет 7.00 - 15.00 часова

Први спрат, канцеларија број 7

Секретар Скупштине може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Заменик секретара  Скупштине општине Лапово је Дејан Стајковић.