Информатори о раду органа општине Лапово

У складу са чланом 3. и чланом 39. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), израђени су информатори о раду сва четири органа Општине Лапово и објављени путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Информаторима о раду органа Општине Лапово може се приступити путем следећих линкова: