Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничке послова који су значајни за рад председника општине.

Радом Кабинета председника општине руководи шеф кабинета који заснива радни однос на одређено време – док траје дужност председника општине.

Шеф кабинета председника општине – Милица Станковић.