Преглед локација одређених за инвестирање

Локација

Намена

Власник

Површина

Индустријсказона – радна зона 1

Фабрика за прераду дрвета

“Kronospan”

50 ha

Врбак

Прерада секундарних сировина

Општина

21 ha

Индустријсказона – радна зона 2

Логистичко дистрибутивни центар

“Лидл КД”

40 ha

Ауто пут

Трговина нафтним дериватима

“OMV”

12 ha

Ауто пут

Сабраћај

“DV OIL”

5 ha

Индустријсказона – радна зона 4

Приватно власништво

Приватно власништво

80 ha

Индустријсказона – радна зона 3

Приватно власништво

Приватно власништво

304 ha

Индустријсказона – радна зона 2

Приватно власништво

Приватно власништво

3.8 ha

Индустријсказона – радна зона 1

Приватно власништво

Приватно власништво

124.50 ha