Иако је до II светског рата живот у Лапову почивао на пољопривреди, трговини и занатству, његови индустријски потенцијали уочени су још крајем 19. века. Седамдесетих година прошлог века Лапово добија велике потенцијале за прогресивни индустријски напредак.

Према Плану генералне регулације за грађевинско подручје, израђеном 2017. године, општина Лапово, организована у две просторне целине и више урбанистичких зона.

Поред Просторне целине „Лапово насеље“, просторна целина “Привређивање” обухвата преостали део насеља, У оквиру ове Просторне целине, а поред самог ауто-пута Е-75, налазе се 4 радне зоне дефинисане Планом генералне регулације за грађевинско подручје општине Лапово. Оваква подела, између осталог, има за циљ стварањe просторних предуслова за бржи развој и привлачење потенцијалних инвеститора обезбеђивањем нове површине за развој производних делатности. 

Протеклих година руководство општине Лапово интензивно је радило на развоју потенцијала који су Лапову природно подарени.

Структура Просторне целине у којој почива наша привреда

На површини од око 170ha, а на простору западно од аутопута Е-75 до коридора железничке пруге, јужно од Његошеве улице, почива Радна зона 1. У овој привредној зони налазе се:

  • Логистичко-дистрибутивни центар фирме „Баки доо“, која је у току 2020. године поред постојеће, изградила још једну халу, стварајући тиме потребу за запошљавањем додатне радне снаге. Поред тога, у оквиру ове радне зоне,
  • „Кроношпан СРБ доо“, једна од фабрика Кроношпан групације која се бави производњом плочастог материјала од иверице. Наведена фабрика је од почетка свог рада 2009. године до данас значајно утицала на развој привреде.
  • „Ментор Инвестмент“, фирма која се бави производњом бетонских елемената у оквиру комплекс некадашње фабрике ГИК „1.мај“, која се бавила производњом од бетонских производа намењених грађевинарству,
  • „Стратемис“ доо, фирма која се бави трговином металима и металним рудама, и фирма „С Раил“ доо, која се бави железничким транспортом. Заједничком сарадњом ових фирми из Лапова се остварује дистрибуција производа железничким саобраћајем.

У овој радној зони налазе се и угоститељски објекат „Капија Шумадије“, затим земљиште које је закупила фирма „Форма идеале“, на ком је планирана изградња фабрике за производњу намештаја, као локални привредници: штампарија „Колор прес“ доо и „9.октобар“, фирма за производњу пластичних амбалажа,

На простору западно од аутопута Е-75, а на северу до улице Краља Александра Обреновића налази се Радна зона 2. У оквиру ове радне зоне, на површини од око 57 ha, изграђен је други у Србији логистичко-дистрибутивног центра компаније „LIDL SRBIJA KD“. Поред утицаја на развој привреде, локална самоуправа је изградњом овог складишног центра добила и око 2 км приступних саобраћајница за тежак саобраћај кроз саму радну зону, након много година уређен Липарски поток и нову црпну станицу.

Највеће површине (800,00ha) и великог потенцијала је Радна зона 4, на простору источно од коридора аутопута Е-75. Са десне стране ауто-пута E-75 налази се регионална депонија компаније „ФЦЦ Врбак“ д.о.о. Лапово, која врши делатност сакупљања комуналног отпада са територија општина Лапово, Баточина, Деспотовац и Рача још од 2008. године. Поред регионалне депоније у овој радној зони налазе се и фирме локалних предузетника "Д&Н Сани" доо, „Алфа Нова“ доо, „Сомил“, као и асфалтна база Предузећа за путеве Крагујевац. У оквиру Радне зоне 4, код петље Лапово-Север, планирано је и формирање и опремање комуналне зоне, која би након потребног уређивања користила за потребе машинског парка, паркинга, царинског терминала, пијаце, аутобуске станице и шпедитерских служби.

У оквиру Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2020. годину реализован је пројекат „Изградња напонског електро – кабла и трафостанице за опремање привредне зоне 4 у Лапову“, у чијој су реализацији Министарство привреде и општина Лапово учествовали са уделима од по 50%, што у збиру износи око 15 милиона динара. Изградњом напонског електро-кабла јачине 10kV, као и трафостанице, створени су пре свега услови за даљи развој саме радне зоне и привлачење нових инвестиција. Спровођењем овог пројекта омогућиће се прикључивање постојећег викенд насеља и ловачког дома на електро-мрежу, а самим тим развој ловног туризма и других облика туристичких понуда.

Након једне од највећих инвестиција реализованих у области путне инфраструктуре од значаја за општину Лапово у 2019. години, изградње пута Лапово-Рача, створени су услови за формирање и 5. индустријске зоне. Поред тога што је традиционално бављење пчеларством у Србији изградњом овог пута доживело неку врсту експанзије јер су се пчеларима, отвориле могућности лакше дистрибуције и транспорта пчелињих производа, имајући у виду повољан геостратешки положај Лапова, уз новоизграђени пут за Рачу, а на површини од око 12ha, у скоријој будућности налазиће се Соларна електрана „DelaSol“. Ова електрана биће највећа бифацијална соларна електрана у приватном власништву у Србији. За изградњу електране, снаге 9,913 MW, добијена је грађевинска као и све друге потребне дозволе, те ће градња отпочети септембра 2022. године, док је планирани рок завршетка радова март 2023. године. Соларна електрана биће прикључена на трафостаницу и на годишњем нивоу производиће око 15000 MW/H.

Преглед малих и средњих предузећа на територији општине Лапово:

Назив

Делатност

Адреса

Контакт

"Колор Прес" доо

Графичка

Његошева 2

office@kolorpres.com; 034850170

"Д&Н Сани" доо

Хемијско-техничка

Карађорђева бб

office@dinsani.rs; 034/6100113

"Алфа Нова" доо

Графичко-техничка

Капетана Коче Анђелковића бб

office@alfanova.rs; 0346852395

"Сомил"

Хемијско-техничка

Борислава Пекића 2

somillapovo@mts.rs; 034/853828

"Фит Степ"

Хемијско-техничка

Николе Тесле 24

office@fitstep.rs; 034/850240

"9. октобар" доо

Хемијско-техничка

Његошева 10

9oktobar@nadlanu.com; 034/853540

СЗР "Рол Пак"

Хемијско-техничка

Карађорђева 257

rolpak@open.telekom.rs; 034/853570

ФЦЦ Врбак д.о.о

Сакупљање отпада који није опасан

Краљице Марије бб

office@fcc-group.rs

Фарма Куч Лапово

Узгој музних крава

Царице Милице бб

034/853257

ТП „Морава“

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

седиште фирме: Индустријска 8а Крагујевац

kontakt@tpmorava.rs; 034/336155

"Кроношпан СРБ" доо

Производња фурнира и плоча од дрвета

17. марта 2

sales@kronospan.rs; 034/504607: