Заменик председника Скупштине

Заменик председника Скупштине замењује председника Скупштине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Заменик председника Скупштине је Радосав Павловић.