Правобранилаштво

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско правобранилаштво.

Општина Лапово је у складу са Одлуком СО о усвајању Споразума о уступању обављања послова правобранилаштва („Службени гласник општине Лапово“ , број 17/21), Споразумом број 020-188/21-I од 22.11.2021.године уступила општини Рача обављање послова правобранилаштва.

Вд Правобраниоца јесте _______________