NALED - Оснивачка седница Клуба градова и општина са повољним пословним окружењем, формираног у оквиру Националне алијансе за локални и економски развој (NALED), одржана је 24. јуна 2021. година

Градоначелници и председници 25 локалних самоуправа, међу којима је и општина из Србије, Лапово тог дана потписали су Свечану повељу о оснивању Клуба општина и градова са повољним пословним окружењем (BFC клуб) и тиме се обавезали да ће заједничким снагама радити на унапређењу услова пословања на локалу.

Чланице Клуба су локалне самоуправае, које су успешним проласком кроз програм Цертификације општина с повољним пословним окружењем у југоисточној Европи (BFC СЕЕ) стекле потврду да пружају услуге по највишим међународним стандардима. У BFC Kлубу су и градови и општине који су тренутно у процесу цертификације, а још седам се определило да уђе у процес и приступи новом, седмом радном телу NALED-а.

BFC СЕЕ је јединствени програм у југоисточној Европи који локалним самоуправа даје смернице за поспешивање квалитета услуга и информација за постојећу привреду и потенцијалне улагаче, који на основу BFC критеријума могу да мере локалне услове пословања у пет земаља. Том приликом, општине и градови морају да испуне 10 критеријума, међу којима и постојање стратегије развоја, ефикасне Канцеларије за локални економски развој и Привредног савета, одговарајуће инфраструктуре и др. Имовинско-правна питања над непокретностима један су од проблема који највише оптерећују локалне самоуправе. У фокусу рада BFC клуба биће и децентрализација наплате пореза на пренос апсолутних права, дефинисање заједничке процедуре за обрачун локалних пореза и других обавеза, нова радна места у индустријама које стварају велику додату вредност, јачање еУправе, и др.

Циљеви BFC клуба су пре свега унапређење законског оквира за локални развој, унапређење законских процедура и дигитализација услуга за грађане и привреду, размена пракси у раду градова и општина и промоција инвестиција и предузетништва.

 

СКГО - Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) основана је 1953. године као удружење градова, општина и градских општина у Србији, чији је члан и општина Лапово.  Захваљујући великој подршци и активном учешћу чланства, утицај СКГО све је израженији и зато, када је реч о реформи и јачању локалне самоуправе, СКГО је прихваћена као незаобилазан партнер домаћим и међународним институцијама, а сама је постала важан чинилац у процесу децентрализације и реформе система локалне самоуправе. Кроз сарадњу са овим удружењем, општини Лапово обезбеђене су обуке, консултације и саветодавна подршка, као и учешће у спровођењу различитих програма и пројеката.

 

РЕДАСП - Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, са седиштем у Крагујевцу, представља партнерство приватног, јавног и невладиног сектора са подручја 2 округа: Шумадијског и Поморавског. На територији ових округа се налазе 11 општина: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача, Топола, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја и градови Крагујевац и Јагодина, као административни центри Шумадијског и Поморавског округа.

Примарни циљ Регионалне агенције јесте да створи услове и стимулише економски и друштвени развој региона Шумадије и Поморавља.