Jавна предузећа

ЈКСП ,,Морава” Лапово је јавно предузеће основано од стране Скупштине општине Лапово 1993. године, као предузеће за обављање комуналних, стамбених и других поверених делатности, које су од посебног интереса за развој Општине и незаменљив услов живота и рада грађана и рада других предузећа и установа. Претежна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред претежне, предузеће обавља и следеће делатности:
 • експлоатацију шљунка, песка, глине и каолина,
 • уклањање отпадних вода,
 • изградњу путева,
 • изградњу стамбених и нестамбених зграда,
 • изградњу цевовода,
 • изградњу хидротехничких објеката,
 • постављање водоводних и канализационих система,
 • трговину робом на тезгама и пијацама,
 • друмски превоз терета, услужне делатности у копненом саобраћају,
 • складиштење,
 • техничко испитивање и анализе,
 • услуге уређења и одржавања околине,
 • погребне и сродне делатности и др.
Општина Лапово је започела радове на развијању и опремању комуналне зоне. Радови обухватају уређење паркинг простора за тешка моторна возила (камионе), обезбеђивање простора за царинску испоставу и шпедицију, постављање видео надзора. На овај начин се доприноси очувању комуналног реда, већој ефективности система паркирања, обезбеђењу средстава за даља улагања у развој и унапређење комуналне зоне. Комуналном зоном управљаће ЈКСП „Морава“ Лапово што ће директно допринети повећању прихода овог јавног предузећа.

Адреса: Ратника Солунског фронта бб, Контакт телефон: 034/852-706 Е-mail: jkspmorava@gmail.com https://www.jkspmorava.rs/