ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под појмом јавне набавке подразумевају се набавке на основу уговора о јавној набавци добара, услуга или радова које набавља један или више јавних наручилаца од привредних субјеката које су ти наручиоци одабрали без обзира да ли су добра, услуге или радови намењени за јавнe сврхе.

Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019)
Правилник о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. гласник општине Лапово“, бр. 23/2020)