РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за вредновање пројеката у области јавногинформисања

РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за вредновање пројеката у области јавногинформисања

На основу Ранг листе пријављених кандидата број 06-008/24-III од 25.03.2024. године, а у складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 92/23) и члановима 18, 21. и 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 6/24), и члана 58. Статута […]

Read More
 ЗАХТЕВ о усвајању ценовника комуналних услуга ЈКСП “Морава”

ЗАХТЕВ о усвајању ценовника комуналних услуга ЈКСП “Морава”

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2011, 46/2014 – Одлукa УС РС, 104/2016 и 95/2018) и чланом 32. став 4. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ , број 19/20), Општина Лапово објављује захтев за давање сагласности на Ценовник комуналних […]

Read More