ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање програма удружења средствима из буџета општине лапово у 2024. години

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање програма удружења средствима из буџета општине лапово у 2024. години

На основу чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 7. став 1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“, бр. 24/19) и Одлуке о буџету […]

Read More