ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије” бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон , 95/18-др. закон , 114/2021 и 82/23), члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе […]

Read More