Листа вредновања и рангирања програма удружења према I конкурсу расписаном за 2024. годину

Листа вредновања и рангирања програма удружења према I конкурсу расписаном за 2024. годину

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине Лапово“ бр.24/19), Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима на седници одржаној дана 27. 5. 2024. године утврђује следећу: ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМАУДРУЖЕЊА ПРЕМА II КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ ЗА 2024. ГОДИНУ

Read More