Јавни позиви

Јавни позив за прикупљање предлога

Општина Лапово је отворила Јавни позив за прикупљање предлога за доделу признања и награда Општине...

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у

Na osnovu čana 8. stav 1. Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica broj:...

Одлука о расписивању Јавног позива

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске...

Јавни позив за пријављивање кандидата

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче...

Јавни позив за остваривање права

На основу члана 69. Статута општине Лапово (Службени гласник општине Лапово, бр. 2/19), члана 6...