Poljoprivreda

U cilju podsticanja razvoja poljoprivrede, kao grane koja je u prošlom veku bila oslonac razvoja privrede Lapova, opština Lapovo svake godine Odlukom o budžetu, opredeljuje određena sredstva za za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Lapovo, sa tendencijom povećanja iznosa tih sredstava u svakoj narednoj godini.

Raspisivanjem Javnog poziva za ostvarivanje prava na podsticaje po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području opštine Lapovo, poljoprivrednicima se, u skladu sa njihovim trenutnim potrebama dodeljuju bespovratna sredstva u vidu subvencija. Neke od mera koje su predviđene Programom su: nabavka opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja, podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćnjaka, hmelja i vinove loze, podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, nabavka i podizanje žičanih ograda oko višegodišnjih zasada, mašina za zaštitu bilja, mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva i nabavka opreme za pčelarstvo.

Danas, najveću logistiku ali i svu drugu vrstu pomoći poljoprivrednicima pruža služba za poljoprivredu Opštinske uprave opštine Lapovo, kao i Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Lapovo“, pod čijim imenom je registrovana i osnovna odgajivačka organizacija u stočarstvu. Saradnja sa poljoprivrednicima ogleda se u pružanju stručne pomoći i prenošenju znanja članovima udruženja, organizovanju stručnih predavanja, savetovanja, seminara, sajmova, tribina, ekskurzija, izložbi, smotri, kao i drugih vidova stručnih osposobljavanja, upoznavanju poljoprivrednika sa aktuelnom zakonskom regulativom, obeležavanju i vođenju matične evidencije u stočarstvu, poslovima registracije i preregistracije gazdinstava, izradu konkursne dokumentacije za kredite i subvencije.

Doprinos razvoju poljoprivrede daje i rad Udruženjpčelara „Lapovo“ sa 30 članova i 1.127 košnica čiji se broj poslednjih godina znatno uvećava, kao i Udruženje voćara i vinogradara „Crveni breg“ sa preko 20 članova, uglavnom mladih ljudi koji iz godine u godinu uvećavaju višegodiše zasade voća.

Takođe, jedna od mera podsticaja razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Lapovo je i uređenje poljskih i nekategorisanih puteva, na kome se aktivno radi od 2020. godine.

Poljoprivredno stanovništvo

Opština Lapovo u svom sastavu ima dva naseljena mesta: Lapovo varoš i Lapovo selo, pri čemu se dominantan deo stanovništva nalazi u Lapovu varoši, dok je neznatan broj stanovnika u ruralnim oblastima opštine.

Statistički podaci pokazuju da se 1/3 od ukupnog broja domaćinstava bavi nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje, a da se od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta aktivno obrađuje nešto više od ½.

Ratarstvo

Opština Lapovo smeštena je u središnjem delu toka Velike Morave, između njenih pritoka reka Rače i Lepenice, što je čini pogodnom je za proizvodnju ratarskih kultura. Proizvodnja žita je najzastupljeniji vid primarne ratarske proizvodnje u opštini Lapovo. Povoljni klimatski i zemljišni uslovi su doveli do značajne proizvodnje kukuruza i pšenice koja je uticala u velikoj meri i na razvoj stočarstva na teritoriji opštine Lapovo.

Stočarstvo

Tradicionalno, Lapovo je oduvek bila poznato po stočarskoj proizvodnji, pre svega muznih krava, tovnih junadi i svinja. Veoma pogodni prirodni uslovi, a pre svega postojanje kvalitetnog zemljišta za proizvodnju stočne hrane, omogućili su da se stočarstvom bavi najveći broj poljoprivrednih gazdinstava. 

Na osnovu broja grla stoke i njihovog učešća u ukupnoj stočarskoj, a samim tim i poljoprivrednoj proizvodnji, zaključak je da je govedarstvo najvažnija grana, a zatim slede svinjarstvo, ovčarstvo pa čak i pčelarstvo koje je u ekspanziji. Poslednjih godina značajan je porast ovčarske proizvodnje kako po broju grla tako i po kvalitetu.

Voćarstvo

Nisko pobrđe opštine predstavlja krajnji izdanak planine Rudnik. Ovakva konfiguracija terena, uz prisustvo ostalih faktora (klime, uslova za navodnjavanje i sl.), pogoduje razvoju voćarstva i vinogradarstva. Ovakvi uslovi najviše pogoduju uzgoju, pre svega šljive, trešnje, kruške, lešnika, ali i drugih vrsta voća uz primenu adekvatne nege i zaštite. Iako se stanovništvo voćarskom i vinogradarskom proizvodnjom uglavom bavi radi zadovoljenja sopstvenih potreba, poslednjih godina primetan je rast plantažne proizvodnje tržišnog karaktera. Od voćarskih kultura uzgajanih na teritoriji opštine, kultura šljive zauzima vodeće mesto.