Заменик секретара скупштине

Дејан Стајковић

Дејан Стајковић, рођен је 26. априла 1981. године у Крагујевцу. Завршио је Другу крагујевачку гимназију, а након тога Правни факултет у Крагујевцу.

Кроз своју каријеру стицао је искуство у области јавне управе и права. Каријеру је започео као службеник за опште правне послове у ЈКСП “Морава” Лапово. Након тога радио је у Општини Лапово као службеник за управљање имовином на реализацији пројекта Exchange 5, а затим као извршилац за послове јавних набавки.

Данас, Дејан Стајковић обавља функцију заменика секретара Скупштине општине Лапово, где својим знањем и искуством доприноси ефикасном функционисању локалне самоуправе.

Контакт информације

Телефон

034/853-516

E-mail

dejan.stajkovic@lapovo.ls.gov.rs

Радно време

Пон - Пет 7.00 - 15.00 часова

Први спрат, канцеларија број 7

Секретар Скупштине може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Заменик секретара  Скупштине општине Лапово је Дејан Стајковић.