Javne rasprave

Javna rasprava o Nacrtu Odluke

Izveštaj o budžetskim konsultacijama Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu...

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Odluke

Opština Lapovo poziva sve građane, udruženja, privredne subjekte, stručnu i ostalu javnost da dostave...

JAVNA RASPRAVA o nacrtu Strategije

U skladu sa Odlukom o javnoj raspravi („Službeni glasnik opštine Lapovo“ br. 10/2019) Opštinsko veće...