Category : Конкурси

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине

Read More

На основу чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса

Read More

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација

Read More