Javne rasprave Javne rasprave i konkursi

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu

Opština Lapovo poziva sve građane, udruženja, privredne subjekte, stručnu i ostalu javnost da dostave svoje predloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu.

Zbog značaja ove odluke, veoma je važno aktivno učešće javnosti u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu kroz dostavljanje predloga, sugestija i mišljenja na njegovu sadržinu pre nego što odluka bude usvojena od strane Skupštine opštine.

Javna rasprava će trajati  periodu od 22. novembra 2022. godine do 6. decembra  2022. godine.

Svoje predloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu možete dostaviti:

–  elektronskom poštom na mejl adresu: office@lapovo.ls.gov.rs  ,

– poštom na adresu: Opštinsko veće opštine Lapovo – Radno telo za sprovođenje javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu, ul. Njegoševa br. 18, 34220 Lapovo ili

– neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Lapovo, najkasnije do 6. decembra  2022. godine.

Otvoreni sastanak povodom nacrta Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu, biće održan 6. decembra 2022. godine sa početkom u 10 časova, u sali Skupštine opštine Lapovo, ul. Njegoševa, br. 18.

Na ovom sastanku će biti predstavljen Nacrt Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu tako da javnost može biti dodatno u prilici da iznese svoje predloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke.

Prijave za otvoreni sastanak se vrše neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Lapovo ili u elektronskom obliku na email office@lapovo.ls.gov.rs , najkasnije do 1. decembra 2022. godine do 15.00 časova i potrebno je da sadrže ime i prezime lica koje će prisustvovati sastanku i kontakt podatke (broj telefona i sl.).

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu

Izveštaj o budžetskim konsultacijama tokom izrade Nacrta Odluke o budžetu Opštine Lapovo za 2023. godinu

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE LAPOVO ZA 2023. GODINU

Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu

Konačan Nacrt Odluke o budžetu opštine Lapovo za 2023. godinu

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *