Јавне расправе, увиди и конкурси

Листа вредновања и рангирања програма удружења према I конкурсу расписаном

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл.гласник општине...

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник...

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање програма удружења средствима из буџета општине

На основу чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују...

РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за вредновање пројеката у области

На основу Ранг листе пријављених кандидата број 06-008/24-III од 25.03.2024. године, а у складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима...

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног местау Општинској управи

Na osnovu čl. 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srbije” br...

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за

На основу члана 18. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 92/23), чл. 3. Правилника о суфинансирању пројеката за...

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету Општине Лапово за

Извештај о буџетским консултацијама Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету Општине Лапово за 2024. годину НАЦРТ Одлуке о...

СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела – за домаћинства Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела  – за...

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких...

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Одлуке о буџету општине Лапово за

Општина Лапово позива све грађане, удружења, привредне субјекте, стручну и осталу јавност да доставе своје предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт...

Интерни конкурс

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места...